Staj

 

Değerli öğrencilerimiz,

 

Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda her fakültenin kendi bölümlerindeki lisans öğretiminin özelliklerine ve gereklerine göre belirleyecekleri Fakülte Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri ve Bölüm Staj Uygulama Esaslarıçerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

“Fizik Bölümü Staj Uygulama Esasları” kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla aşağıda detaylı olarak hazırlanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

STAJ KOMİSYONU

 

 

Öğrencimiz staj yeri belirlerken;

İlk olarak bölüm başkanlığından kurum/kuruluşa verilmek üzere bölümümüz öğrencisi olduğuna ve staj yapmak istediğine dair bir yazı alınır. Kurum/kuruluş öğrencimizin staj yapmasını uygun görür ise bir yazı ile bölüm başkanlığımıza bildirir. Öğrencimiz kurum/kuruluştan aldığı yazı, staj başvuru dilekçesi ve transkript ile bölüm başkanlığına başvurur. Staj yerinin uygun görülüp görülmediğine staj komisyonu karar verir.  

 

Öğrencimiz staja başlamadan en az 15 gün önce;

 

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra) Staj defteri, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

 

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine;

Komisyon tarafından İmzalanan Staj SGK Formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimi teslim eder.

 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

Staj komisyon üyeleri ve irtibat bilgileri

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

 

Staj sonunda;

Staj defteri (ilk sayfası ve haftalık çalışma planı fotokopisi ile) ve Firma tarafından kaşelenmiş kapalı zarf içerisindeki, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, “Fizik Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen” sürede A4 zarfı içerisinde imzalı dilekçe ile Fizik Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

 

YTÜ Lisans Ögretimi Staj Uygulama Yönergesi (DD-026 nolu doküman)

Fizik Bölümü Lisans Staj Uygulama Esasları (DD-032 nolu doküman)

 

Süreç:

 

Fizik Stajını Yapacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken Süreç

Staj sırasında ve bitiminde yapılması gerekenlerle ilgili tablo (YTU Fizik) ppt

 

İlgili Formlar:

 

Sağlık Beyan Formu ( FR-0285 nolu form)

SGK Staj Formu ( FR-0284 nolu form)

Staj Sicil Formu (FR- 0286 nolu form)

Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite Dışında Staj Yapanlar için) (rev. 2014)

Staj Değerlendirme Formu (rev. 2014)

Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (FR-0625 nolu form)

Stajyerin Staj yapılan Kurumu Değerlendirme Anket Formu (FR-0783 nolu form)

Staj Bitirme Dilekçesi (2015)

 

Not:

Formalar zamanla revize edilmektedir. Lütfen son hallerine ulaşmak için Bölüm Staj Sorumlusuna danışınız veya Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar sayfasından son hallerini kontrol ediniz

 

Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.