FEDEKFEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

 

 

FİZİK BÖLÜMÜ AKREDİTASYON KOMİSYONU

 

Prof. Dr. KEMAL ÖZDOĞAN (Başkan)

Prof. Dr. YASEMİN YILDIZ YARAR

Doç. Dr. NURSEL CAN

Doç. Dr. ARZU ÇİLLİ

Doç. Dr. ÇİĞDEM ORUÇ

Doç. Dr. BAKİ AKSAKAL

Doç. Dr. SEÇKİN DÜNDAR GÜNAY

Doç. Dr. BANU SÜNGÜ MISIRLIOĞLU

Doç. Dr. BİRSEL CAN ÖMÜR

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET YILMAZ

 

 

FİZİK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETİM AMAÇLARI

 

ÖA-1. Gerek Lisansüstü öğrenim seviyesinde gerekse mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerle donatılmış, uygulamalı alanlarda yeterli tecrübe kazanmış, Fizik yasalarını kalıcı olarak öğrenmiş

 

ÖA-2. Fizik laboratuvarlarında gözlem ve deneyler yapmak suretiyle birinci elden deneyim kazanmanın yanında ekip çalışmasının önemini kavramış, elde edilen verileri değerlendirerek önerilerde bulunabilen

 

ÖA-3. Mesleki alan derslerinin yanı sıra sosyal ve mesleki seçmeli ders sayısının opsiyonlu bir şekilde genişletilmesi ile girişimci, yüksek özgüvenli, sözlü-yazılı iletişim becerisi gelişmiş,  kendini yenileyebilen

 

ÖA-4. Hem bilimsel bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hem de düzenlenmiş bilimsel bilgileri toplumsal sorunların çözümüne yönelik fikir ve projelerin üretilmesi konusunda kullanma yetkinliği kazanmış

 

 ÖA-5. Toplumsal ve etik değerlere sadık, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş,  güncel bilgisayar programlama ve bilgi teknolojileri araçlarını etkili olarak kullanabilen

 

ÖA-6. Temel bilimler ve Mühendislik bilimleri alanında yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim yaparak araştırma projelerine katılabilecek, üretim veya araştırma-geliştirme yapan kuruluşlarla eğitim-öğretim yapılan kurumlarda görev alabilecek yetkinlikte

 

bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

FİZİK LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

 

PÇ-1. Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur.

 

PÇ-2. Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur.

 

PÇ-3. Fizik ile ilgili konularda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve Soyut- analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.

 

PÇ-4. Güncel problemleri fiziksel yöntemlerle çözümleyebilir ve Fizik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı- programlama tekniği bilgisine sahip olur.

 

PÇ-5. Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.

 

PÇ-6. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.

 

PÇ-7. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.

 

PÇ-8. Fiziksel problemleri tanımlayabilir, teorilere ve deneylere dayalı çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir , ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek, analiz yapabilir.

 

PÇ-9. Problemlerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

 

PÇ-10. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik programları planlayabilir ve yönetebilir.

 

PÇ-11. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir, fizik ile ilgili yeni konuları öğrenebilir, fizik konularında ders ve seminer verebilir.

 

PÇ-12. Öğrenmeye ilişkin ihtiyaçları belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeye özgün tutumlar geliştirebilir.

 

PÇ-13. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.

 

PÇ-14. Düşüncelerini, sorunlara çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

 

PÇ-15. Fizik biliminin gerektirdiği düzeyde sınav yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.

 

PÇ-16. Fiziğin kullandığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

 

PÇ-17. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

 

BÖLÜM ÖZGÖREVLERİ

 

BÖZ-1. Disiplinler arası işbirliğine açık, öğretim üyelerini bilimsel çalışmalar konusunda teşvik eden,

 

BÖZ-2. Ders içeriklerini ve çeşitliliğini teknolojideki gelişmelere göre sürekli güncelleyen,

 

BÖZ-3. Mezunlarla iletişim halinde olan,

 

BÖZ-4. Toplumsal ve etik değerlere sahip, çevre bilincinin farkında olan, projeler üretebilen ve uygulayan bir bölüm olmaktır.

 

 

 

ANKETLER

 

Fizik Bölümü Lisans Öğrencileri İçin Memnuniyet Anketi

 

Fizik Bölümü Program Çıktılarını Değerlendirme Mezun Anketi

 

Fizik Bölümü 2020-2021 Akademik Yılı İşveren Program Çıktıları Gerçekleştirme Düzeyi Belirleme Anketi

 

Fizik Bölümü FEDEK Öğretim Amaçları Değerlendirme Anketi

 

 

 

ANKET SONUÇLARI

 

Fizik Bölümü Lisans Programı 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Değerlendirme Anket Sonuçları

 

Fizik Bölümü Lisans Programı 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Ders Değerlendirme Anket Sonuçları

 

 

FEDEK FORMLARI

 

FEDEK Ders Dosyası İçeriği

 

 

 

FEDEK TOPLANTI ARŞİVİ

 

2022- Dış paydaş toplantısı (zoom toplantı fotoğrafları)

2021- Dış paydaş toplantısı (zoom toplantı fotoğrafları)

2019- Dış paydaş toplantısı (toplantı fotoğrafları)

Fizik Bölümü Dış Paydaşları

 

 

 

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ VE SEMİNERLERİ

 

Bölüm etkinliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

 

Fizik Kulübü

 

Astronomi Kulübü

 

 

 

FİZİK BÖLÜMÜ SOSYAL MEDYA  HESAPLARI

 

İnstagram hesabına gitmek için tıklayınız.

 

Twitter hesabına gitmek için tıklayınız.