Ana içeriğe atla

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Mezuniyet Sınavları Hk

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz  yarıyılı Mezuniyet Sınavları 01 Şubat 2024 Perşembe günü yapılacaktır.

Mezuniyet  Sınav  başvuruları 30 Ocak 2024 Salı  günü  ilgili   Bölüm    Başkanlıklarınca     alınacaktır.     

Mezuniyet   Sınavı  başvuru koşulları, başvuru  takvimi  ve  sürece  ilişkin bilgiler aşağıdaki web sayfasında  ilan edilmiştir. 

Ekteki dilekçe ve transkriptleriniz ile birlikte fzkblm@yildiz.edu.tr adresine veya Fizik Bölüm Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

https://ogi.yildiz.edu.tr/duyurular/G%C3%BCz-ve-Bahar-Mezuniyet-S%C4%B1navlar%C4%B1/455

 

 

YTÜ MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararında kabul edilmiştir.)

 

  1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
  2. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için (İşletmelerde Mesleki Eğitim, Staj ve Bitirme Çalışması vb. dersleri hariç) mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (19.12.2023/12-04 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
  3. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
  4. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.
  5. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.
  6. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.
  7. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.
  8. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.
  9. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)