Ana içeriğe atla

Staj

Değerli öğrencilerimiz, 

Stajlar, Fizik Bölümü Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda YÖ-103-YTÜ Staj Yönergesi” ve DD-091-YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Uygulama Esasları çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır. 

Staj süresi 20 (yirmi) iş günüdür.

 

Staj Belgeleri:

 1. FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (3 adet)
 2. FR-0286 Staj Sicil Ve Değerlendirme Formu (1 adet)
 3. FR-1875 YTÜ Staj Defteri (Günlük Format)  (1 adet) 
 4. FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (1 Adet) 
 5. FR-0783 Fen Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu (1 Adet) 
 6. OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı  (eğer eğitim-öğretim süresince staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet) 
 7. İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren Belge (eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet) 

 

Staj Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. Staj başlangıç tarihinizden en az 10 gün öncesinde başvuru belgelerinizi eksiksiz olarak hazırlayınız.
 2. Tüm belgeler bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. 
 3. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. 
 4. Öğrenci, dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz.
 5. Haftada üç (3) iş gününden az olmamak; ders ve sınavları ile çakışmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde staj yapılabilir. 
 6. İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belgeyi sunmak koşulu ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri staj yapılabilir. 
 7. Haftada en az 3 iş günü staj yapılabilir.
 8. Haftalık staj yapacağınız günler, staj süresince sabit olmalıdır. Örneğin: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe olmak üzere haftada 3 iş günü staj yapacak öğrenciler; herhangi bir haftada Salı ve Cuma günlerini staj iş günü olarak işaretleyemezler. 
 9. Staj sırasında sağlık raporu alan öğrenciler, en geç 2 gün içerisinde Fizik bölüm staj komisyonu ytu.fizik.staj@gmail.com ve Fizik bölüm başkanlığı  fizikytu@gmail.com e-mail adreslerine raporunu iletmelidir.
 10. Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıda açıklanmıştır. 
 11. Bölüm Staj Komisyonuna başvuru yapmadan önce “Firma Onayı” kısmını tamamlamış olmalısınız. Firma Onayı için:  FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu, eksiksiz doldurularak staj yapılacak kuruma kaşe/imza ile onaylatılmalıdır ve form öğrenci tarafından imzalanmalıdır. 
 12. Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanan belgeleri geri teslim almayan öğrencinin staj başvurusu iptal edilir. 
 13. Onaylanan belgelerini ilk iş günü staj yapacağı kuruma teslim etmeyen öğrenci staja başlayamaz.

 

Öğrencinin Onay İçin Bölüm Staj Komisyonuna Teslim Edeceği Belgeler:

 1. FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu  (3 adet) (Firma onaylı ve öğrenci tarafından imzalanmış olmalıdır)
 2. OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı  (eğer eğitim-öğretim süresince staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)
 3. İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belge (eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)

 

Öğrencinin Teslim Alacağı Belgeler:

 1. Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet)
 2. SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)

 

Öğrenci Staja Başladığı Gün İş Yerine Teslim Edeceği Belgeler:

 1. Firma ve Staj Komisyonu Onaylı FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (1 adet)
 2. SGK İşe Giriş Bildirgesi (1 adet)
 3. FR-0286 Sicil Formu (1 adet)
 4. FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (1 adet)

 

Staj Sonunda:

Öğrenci, staj bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili firma Staj Yetkilisi tarafından imzalı ve kaşelenmiş 

 1. FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri (Günlük Format)
 2. FR-0286 Sicil Formu
 3. FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu
 4. FR-0783 Fen Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anketi belgelerini Bölüm Staj Komisyonuna sözlü sunum yaparak teslim eder.

 

Staj Defteri:

FR-1875-Yıldız Teknik Üniversitesi Staj Defteri, bilgisayar ortamında doldurulacak olup ilk sayfada resim ve bilgilerinizi içerecek, her sayfası ise firma Staj Yetkilisi tarafından imza/kaşe ile onaylanacaktır. Her iş gününe ait rapor, program çıktısı içerebilir ve çıktıların ayrıca yorumlanması gereklidir.

 

 

Ulusal Staj Programı Kapsamında İsteğe Bağlı Staj

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı” kapsamında İsteğe Bağlı staj yapacak öğrencinin yukarıda ilan edilen belgelere ek olarak, “Ulusal Staj Programı Kapsamında Staja Kabul Edildiklerini Gösteren Belge” yi (staj yapılacak işyeri yetkilisi tarafından yazılmış; kaşe ve imza ile onaylanmış olmalıdır. Ancak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kullanan Kamu Kurumları tarafından Üniversitemize “Ulusal Staj Programı”  kapsamında Stajyer Kabulü yazısı iletilmiş ise teslim edilmesine gerek yoktur) staja başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na teslim etmesi gereklidir.

 

 

FR kodlu formlar, YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sayfasından indirilebilir: https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339

 

 

  YTÜ Fizik Bölümü

Staj ve KOOP Komisyonu Üyeleri 

Dr. Öğr. Üyesi Macide C. RODOP (Başkan)

Doç. Dr. Kenan KOÇ    Doç. Dr. Cenk DENKTAŞ

Arş. Gör. Dr. Pelin KAVAK      Arş. Gör. Vildan YILMAZ