Ana içeriğe atla

Staj

 

Değerli öğrencilerimiz,

 

Stajlar, Fizik Bölümü Lisans Eğitim-Öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda “Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulamaları”, “YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri”ve  “YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

 

 “Fizik Bölümü Staj Uygulama Esasları” kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla staj yönergesinde detaylı olarak açıklanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

STAJ KOMİSYONU

Staj başvurusunda gerekli olan evraklar:

 

· SGK Staj Formu (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra) (3 adet)

· Staj Değerlendirme Formu

· Staj Sicil Formu

· Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

· Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu

· Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu

· Nüfus Cüzdan Fotokopisi

· Staj Yapılacak Ayları ve Günleri İçeren Takvim(2 Adet)

· 2 adet fotoğraf

· Staj Defteri

Öğrencimiz staja başlamadan en az 10 gün önce;

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu, (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan, sonra Staj SGK formu), Staj defteri, staj sicil formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

Her öğrenci staj öncesinde;

· “Staj Sicil Formu

· “SGK Staj Formu” (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra)

· “Staj Defteri”ni

Bölüm Başkanlığına onaylatmak zorundadır.

 

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine;

Komisyon tarafından İmzalanan Staj SGK Formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimi teslim eder.

 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

 

Staj öncesi ve staj sonunda yapılması gereken işlemler, YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları içerisinde detaylı olarak belirtilmiştir.

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

YTU Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi

YTU Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri

*YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları

  

İlgili Formlar:

Formalara YTU Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar‘dan ulaşabilirsiniz.

Eksik formlar varsa bunların da Kalite sayfasından takip edilmeli ve sayfaya konulduğu anda tedarik edilmelidir. 

Formlar revize edildiğinden Kalite sayfasından son hallerini kontrol ediniz.

 

Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.