Ana içeriğe atla

Staj

 

Değerli öğrencilerimiz,

 

Stajlar, lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirlenen ilkeler doğrultusunda “Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulamaları”, “YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri” ve  “YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları” çerçevesinde, özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

 

 YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları kapsamında yapacağınız stajların sorunsuz yürümesi ve başarıyla tamamlanması amacıyla staj yönergesinde detaylı olarak açıklanan süreçleri takip etmenizi önemle rica ederiz.

 

 

Staj komisyon üyeleri ve irtibat bilgileri için tıklayınız

 

Staj yapmak isteyen öğrencilerimizin "YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları" çerçevesinde yapacakları staj başvurularından önce, aşağıda belirtilen şartların kendileri için uygunluğuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

  • Staj yapması zorunlu olmayan Fizik Bölümü öğrencileri mezun olana kadar yalnızca 1 (bir) defa en fazla 20 (yirmi) işgünü olacak şekilde 4. yarıyıl sonundan 8. yarıyıl başına kadar "Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları"nı yerine getirmek koşulu ile staj yapabilir.
  • Öğrencilerin, staja başlamaları için 1. ve 2. yarıyılın tüm derslerinden başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.0 olması şartı aranır.
  • Toplam staj süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de staj iş günü olarak kabul edilir.
  • Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez. Ancak haftada (Cumartesi dahil) en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler, öğretim ile birlikte staj yapabilir. Bu belirlemede Bitirme çalışmaları dikkate alınmayacaktır.

 

 

Öğrencimiz staj yeri belirlerken;

İlk olarak bölüm başkanlığından kurum/kuruluşa verilmek üzere bölümümüz öğrencisi olduğuna ve staj yapmak istediğine dair bir yazı alınır. Kurum/kuruluş öğrencimizin staj yapmasını uygun görür ise bir yazı ile bölüm başkanlığımıza bildirir. Öğrencimiz kurum/kuruluştan aldığı yazı, staj başvuru dilekçesi ve transkript ile bölüm başkanlığına başvurur. Staj yerinin uygun görülüp görülmediğine staj komisyonu karar verir.  

 

Öğrencimiz staja başlamadan en az 10 gün önce;

 

Staj komisyonuna;

Staj SGK Formu (Staj yapacağı kuruma imzalattıktan sonra) Staj defteri, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, staja başlama ve bitişi gösteren öğretim takvimini sunar.

 

Fen Edebiyat Fakültesi muhasebe birimine teslim edilecek evraklar için tıklayınız. 

 

 

Staj komisyonuna;

Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi ve Staj SGK Formunu teslim eder (dosya içinde).

 

 

Staj yapacağı kurum/kuruluşa;

Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, Staj SGK formu, Sosyal güvenlik kurumu sigortalı işe giriş bildirgesi (imzalı) ve Staj defteri sunulur.

 

Staj sonunda;

Staj defteri (ilk sayfası ve haftalık çalışma planı fotokopisi ile) ve Firma tarafından kaşelenmiş kapalı zarf içerisindeki, Staj sicil formu, Stajeri değerlendirme anket formu, “Fizik Bölümü Staj Uygulama Esaslarında belirtilen” sürede A4 zarfı içerisinde imzalı dilekçe ile Fizik Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 

İlgili İlke, Yönerge ve Esaslar:

 

YTÜ Lisans Ögretimi Staj Uygulama Yönergesi

YTU Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Lisans Öğretimi Staj Uygulama Esasları

 

Süreç:

 

Fizik Stajını Yapacak Öğrencilerin İzlemesi Gereken Süreç

Staj sırasında ve bitiminde yapılması gerekenlerle ilgili tablo (YTU Fizik) ppt

 

İlgili Formlar:

 

FR-0285 Sağlık Beyan Formu 

FR-0284 SGK Staj Formu 

FR-0286 Staj Sicil Formu 

Staj Başvuru Dilekçesi (Üniversite Dışında Staj Yapanlar için)

FR-0283 Staj Değerlendirme Formu 

FR-0625 Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu 

FR-0783 Stajyerin Staj yapılan Kurumu Değerlendirme Anket Formu 

Staj Bitirme Dilekçesi

FR-1266 Staj Ücretlerine İssizlik Fonu Katkisi Bilgi Formu (Staj yapılan kurumdan ücret alınıyor ise belgenin yalnız alt kısmı, ücret alınmıyor ise sadece üst kısmı işveren kuruma onaylatılacaktır.)

FR-1267 Staj Ücretlerine İssizlik Fonu Katkisi Basvuru Formu (Ücret ödemesi var ise gereklidir)

FR-1629 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Defteri

 

Not: Formalar zamanla revize edilmektedir. Lütfen son hallerine ulaşmak için Kalite sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar sayfasından son hallerini kontrol ediniz. Diğer bilgiler için Öğrenci İşleri Staj sayfasına >> http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41 bakınız.

 

 

Cumhurbaşkanlığı ulusal staj programı için tıklayınız

 

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında Gönüllü Staj Dilekçesi

 

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında staj başvurusunda bulunacak öğrencilerin Fakülte Sekreterliği Staj Bürosuna teslim edecekleri evraklar içintıklayınız.

 

Duyuru:

Kariyer Kapısı Belge Kontrol Klavuzu’nda belirtilen asgari şartlara göre yapılan kontroller sonucu uygun görülen başvurular onaylanarak Kamu ve Özel Kurum yetkilileri tarafından Kariyer Kapısı portalı üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar görüntülenebilecektir. İşyerleri, 31.12.2023 tarihine kadar öğrencilere farklı staj teklifleri yapabileceğinden Kariyer Kapısı portalı üzerinden staj teklifi alan öğrencilerin işyerleri ile yapacakları görüşmelerde aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir:
• Ulusal Staj Programı kapsamında, öğrenciler staj teklifi aldıkları işyerlerinde ilgili staj komisyonunun uygun görmesi durumunda zorunlu stajlarını yapabilecekleri gibi talep etmeleri durumunda bu işyerlerinde gönüllü stajlarını da yapabilirler.
• Staj yapılacak tarih aralığının “Fakültelerin Staj Uygulama Usul ve Esasları”na uygun olması gerekir. Bu nedenle, işyerleri tarafından yapılan staj tekliflerinin staj yapılacak tarih aralıklarının ve staj sürelerinin uygun olması durumunda kabul edilmesi gerekir.
• SGK işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; staj başvuru usüllerine uygun düzenlenmiş staj başvuru belgelerine ek olarak, “Ulusal Staj Programı” kapsamında staja kabul edildiklerini gösteren (staj yapılacak işyeri yetkilisi tarafından yazılmış, kaşeli ve imzalı) bir belgenin de Fakülte’nin ilgili birimine teslim edilmesi gerekir.
• SGK işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için staj başvurusu için gerekli belgelerin, staja başlamadan önce ve Fakülte tarafından belirlenen sürede Fakültenin ilgili birimine teslim edilmesi gerekir.
• Staj başvurusu için gerekli belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak teslim edilmemesinden doğacak tüm sorumluluk öğrenciye aittir.