Ana içeriğe atla

Sertifika Programları

Genel Bilgiler:

  • Sertifika programları bir mezuniyet şartı değildir.
  • İsteyen her öğrenci herhangi bir önkoşul olmaksızın sertifika programlarından istediği birine devam edebilir.
  • Öğrencinin sertifika alabilmesi için Fizik Lisans programından mezun olması için MES-1 havuzundan alması gereken on dersten sekizini, seçtiği sertifikaya ilişkin olarak ilan edilen dersler arasından seçmesi ve bu derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Sertifika Programları:


    Kuramsal Fizik sertifikası, öğrencilere Evrenin yapısının ve dinamiğinin anlaşılması için bir alt yapı sunmaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenciler evrenin yapısını ve işleyişinin temel yasalarının araştırılmasını öğreneceklerdir. Ayrıca, teorik fiziğin, günümüz bilim ve teknolojisinin geliştirilmesinde nasıl kullanılacağının öğretilmesi de sertifikan programının diğer bir odağıdır. Sertifika kapsamında öğrenciler deneysel olarak test edilmesi güç veya teknolojik olarak mümkün olmayan olguların fiziği ile ilgili modelleri oluşturmayı öğreneceklerdir. Bununla birlikte öğrenciler, fiziğin başta matematik olmak üzere diğer temel bilimlerle ortak olan konularında da bilgi sahibi olacaklardır.

Kuramsal Fizik Sertifikası
Kuramsal Fizik Sertifikası


    Nükleer fizik sertifika programı, öğrencilere nükleer fizik ve nükleer teknolojiler alanında temel bilgiler kazandırarak, nükleer teknolojilerin kullanımındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sertifika programı nükleer ölçüm sistemleri, nükleer enerji üretimi, nükleer görüntüleme teknikleri, nükleer fiziğin sağlık ve çevre alanındaki uygulamaları, endüstriyel nükleer uygulamalar, radyasyondan korunma konularında etkin bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerine çekirdek fiziği, radyasyon ve nükleer teknolojiler gibi konularda uzmanlaşmanın yanı sıra, modern dedektör sistemleri ve nükleer spektroskopi gibi ileri teknolojiyi kullanma becerilerini geliştirmekte imkânlar sunan program, sağlık fiziği, biyofizik ve radyobiyoloji gibi disiplinler arası konularda da öğrencilere eğitim vermektedir.

Nükleer Fizik ve Uygulamaları Sertifikası
Nükleer Fizik ve Uygulamaları Sertifikası


    Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifika Programı öğrencileri güneş enerjisi, nanoteknoloji, süperiletkenlik, yarı iletken transistörler, lazer teknolojisi, manyetik depolama, sıvı kristaller, optik fiberler, nanoteknoloji ve daha birçok ilgi çekici konuyu kapsayan bir içerikle, yoğun madde dünyasının derinlikleriyle tanıştıracaktır. Pratik deneyimler ve laboratuvar çalışmaları ile katılımcıların yoğun madde fiziği konusunda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Program kapsamında edinilen teorik bilgi ve pratik beceriler, katılımcılara endüstri standartlarına uygun şekilde yoğun madde fiziği uygulamalarını öğrenme imkânı sunmaktadır. Ayrıca, programın içeriğinde yer alan güncel konular ve laboratuvar deneyimleri, öğrencilere sektördeki yenilikleri takip etme ve uygulama şansı verecektir. 

Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifikası
Yoğun Madde Fiziği ve Uygulamaları Sertifikası

    
    Yüksek Enerji Fiziği Sertifika Programı, öğrencilere yüksek enerji fiziği, veri analizi, dedektör sistemleri ve yapay zekâ konularında kapsamlı bir eğitim sunmakla beraber, aynı zamanda teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, başarılı öğrenciler, yüksek enerji fiziği çalışma grubuna dâhil edilerek CERN ve benzeri uluslararası fizik laboratuvarlarında çalışma şansı yakalayabilirler. Sertifika programı kapsamında Yüksek Enerji Fiziği Temelleri, Gelişmiş Veri Analizi Teknikleri, Dedektör Sistemleri ve Uygulamaları ve Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi dersleri yer almaktadır. Sertifika programının diğer avantajları ise öğrencilerin kariyer olanaklarını genişletme ve global ağlar kurmalarına katkı sağlama üzerinedir. Akademik araştırmalardan endüstriyel uygulamalara kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan bu program, öğrencileri bilim ve teknolojinin en üst seviyelerinde etkin roller üstlenmeye hazırlamaktadır.

Yüksek Enerji Fiziği
Yüksek Enerji Fiziği