Ana içeriğe atla

Fizik Bölümü Araştırma Grupları

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Yüksek vakum altında rezistif ısıtma ile CdTe, CdSe, CdS, ZnO ve TiO2 ince yaygı malzeme ve yayınım kontrollü büyütme ile cam içinde kuantum noktaları üretilmektredir. Optik spektroskopi ile malzemenin elektronik yapısı, kusur düzeyleri ve titreşim kipleri incelenmektedir. Geçirgenlik Elipsometrisi ile malzemenin polarizasyon yapısı incelenmektedir.

    Anahtar kelimeler: Kuantum noktaları, nano-kristaller, İnce film, hacimsel holografi, Raman spektroskopisi.


Araştırma Laboratuvarı: AFL02


Ulusal İşbirlikler:

 • Trakya Üniversitesi (Şaban Aktaş)
 • İTÜ (Hilmi Ünlü: 2023 Aralık da emekli olmuş şimdi Bezmialem Vakıf Üniversitesinde görev yapmaktadır)

Uluslararası İşbirlikler:

 • Ukrayna Karat firması (Dmyto Sugak, Ivan Solskii, Sergii Ubizskii, Yurii Sugak)

İletişim Bilgileri:

Email:
yukseli@yildiz.edu.tr
bcan@yildiz.edu.tr

Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Hesaplamalı Malzeme Bilimi laboratuvarında, Prof. Dr. Kemal Özdoğan’ın koordinatörlüğünde ilk prensip elektronik yapı hesaplamaları kullanarak geçiş metali bileşiklerinin, perovskite yapıların, Bor-Nitrür Nanotüplerin manyetik, elektronik ve termoelektrik özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.

    Anahtar kelimeler: Spintronik, Yarı-metalik malzemeler, Spin-Filtreleri, Termoelektrik malzemeler, Hidrojen Depolama.


Araştırma Laboratuvarı: D-Z03


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi

Uluslararası İşbirlikler:

 • YUNANİSTAN, University of Patras,
 • ALMANYA, Martin Lutter University, Halle
 • ALMANYA, FZ Jülich
 • MACARİSTAN, ELI-ALPS Research Institute
 • CEZAYİR, University of Mostaganem.
 • SUUDİ-ARABİSTAN, KAUST
 • KUVEYT, American University of Kuwait 

İletişim Bilgileri:

Email:
kozdogan@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    İleri Kompozitler Araştırma Grubu (İKAG) ileri malzeme teknolojileri konularında çalışmalar yapılmaktadır. Fonksiyonel polimerlerin sentezi ve uygulamaları, nano kompozitler, seramik malzemeler (süperiletken, dielektrik v.b), metal oksit katkılı polimer kompozitler gibi ileri malzemelerin geliştirilmesi, fiziksel, kimyasal, mekaniksel, ve morfolojik karakterizasyonlarının yanında yüksek enerjili radyasyon zırhlama kabiliyetleri ve dielektrik temel araştırma konularındandır. Bu çalışmalara kaynak olmuş çok sayıda proje, sonucunda üretilmiş çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınlar, bildiriler ve lisansüstü tezler mevcuttur.

    Anahtar kelimeler: Radyasyon Zırhlayıcılar, Dielektrik, Enerji Depolayıcılar, Nanoparçacık Sentezi, Polimer Üretimi, Kompozitler.


Araştırma Laboratuvarı: AFL15


Ulusal İşbirlikler:

 • Arçelik A.Ş.
 • İstanbul Gedik Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İletişim Bilgileri:

Email:

zguven@yildiz.edu.tr

mekilic@yildiz.edu.tr

karabul@yildiz.edu.tr

ebeyazay@yildiz.edu.tr

nazlican.sahin@marmara.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    İnce Film Fiziği laboratuvarında, Prof. Dr. Orhan Özdemir’in koordinatörlüğünde sol-jel tabanlı döndürerek ve daldırarak kaplama yöntemleri ile ince filmlerin üretilmesi üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. ITO (indiyum kalay oksit) kaplı cam üzerine metal oksit (nikel oksit, titanyum oksit, vanadyum oksit, tungsten oksit, kobalt oksit ve diğer) filmler kaplanarak, filmlerin elektrokromik özelliklerinin değişimi incelenmektedir.

    Anahtar kelimeler: sol-jel, döndürerek kaplama, daldırarak kaplama, ince film, elektrokromik.


Araştırma Laboratuvarı: AFL04


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • İstanbul Üniversitesi
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi

Uluslararası İşbirlikler:

 • FRANSA, Centre de Nanosciences et Nanotechnologies,
 • FRANSA, Polytechnic University Hauts de France, IEMN CNRS
 • FRANSA, Centre de Nanosciences and Nanotechnologies C2N-
 • CEZAYİR, Bechar Üniversitesi- Belghachi A., Moughli H., Amiri B., Talhi A.
 • ISVİÇRE, Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

İletişim Bilgileri:

Email:
ozdemir@yildiz.edu.tr

kutsalb@yildiz.edu.tr

nayarci@yildiz.edu.tr

oavci@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Sıvıların fiziksel özellikleri, doğrusal olmayan sistemlerin klasik ve kuantum mekanik davranışları, istatistik fizik, atomik yapı,  makro moleküllerin modellenmesi, karmaşık sistemler.

    Anahtar kelimeler: Moleküler dinamik, Klasik ve kuantum sıvıları, Doğrusal olmayan sistemler, Kuantum tünel olayı.


Araştırma Laboratuvarı: E-1001


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • Ulusal Sıvıhal Çalışma Grubu
 • Türkiye Düzensiz Sistemler Çalışma Grubu

Uluslararası İşbirlikler:

 • İtalya, Uluslararası Abdüs Salam Teorik Fizik Merkezi (ICTP), Trieste

İletişim Bilgileri:

Email:
htatli@yildiz.edu.tr
mkaval@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Süperkapasitörler, Polimerlerden  Film Oluşumu, Polimerlerin Mekanik Özellikleri, Görünür Bölge Spektroskopisi, Elektrokimya.

    Anahtar kelimeler: Süperkapasitörler, Polimerler, UV-Vis Spectroscopy, Elektrokimya.


Araştırma Laboratuvarı: Nanomalzeme Karakterizasyon Labaratuvarı (A-05)


Ulusal İşbirlikler:

 • İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)
 • YTÜ Teknopark
 • Nanografi
 • TÜBİTAK
 • ADENS Teknoloji

Uluslararası İşbirlikler:

 • Royal Academy of Engineering(UK)
 • University of Leeds(UK)
 • Prof.Dr. Abdelhamid ELAISSARI - Institut des Sciences Analytiques (ISA), France
 • Prof. Dr.Simon Biggs, University of Western Australia

İletişim Bilgileri:

Email:
yargi78@gmail.com

aksakalbaki@gmail.com

abozdog@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Organik, organik-inorganik (hibrit) perovskit güneş pillerinin üretimi ve karakterizasyonu.

    Anahtar kelimeler: Güneş pilleri, organik güneş pilleri, perovskit, perovskit güneş pilleri, güneş pili üretim ve karakterizasyon.


Araştırma Laboratuvarı: Organik Elektronik (A-08)


Ulusal İşbirlikler:

 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 • Konya Teknik Üniversitesi
 • Ardahan Üniversitesi

Uluslararası İşbirlikler:

 • Linz Institute for Organic Solar Cells (LIOS)
 • Johannes Kepler University Linz

İletişim Bilgileri:

Email:
serap_gun@yahoo.com

maciderodopytu@gmail.com

pinargokdemir1984@gmail.com


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Organik teknolojiler laboratuvarında, Prof. Dr. Yusuf Yerli koordinatörlüğünde organik ve inorganik malzemelerin nanopartikül, nanofiber sentezleri yapılarak sol-jel tabanlı döndürerek kaplama yöntemi ile ince filmlerin üretilmesi, elektrik ve optik karakterizasyonu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Bu üretilen filmelerin sensör, alan etkili transistör ve güneş hücreleri gibi aygıt teknolojileri üzerine çalışmaları yapılmaktadır.

    Anahtar kelimeler: Sensör, güneş pili, optik, nanofiber, nanopartikül, ince film.


Araştırma Laboratuvarı: A-09


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi

İletişim Bilgileri:

Email:

yyerli@yildiz.edu.tr

aysenurs@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Galaksi ve galaksi kümelerinin x-ışını bandında ışıma yapan sıcak plazmalarının analizi ile dinamik, yapısal ve kimyasal özelleklerinin incelenmesi.

    Anahtar kelimeler: Galaksi, Galaksi kümesi, X-ışını, Tafy modelleme, Kimyasal zenginleşme.


Araştırma Laboratuvarı: Astrolab (BZ-02)


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK

Uluslararası İşbirlikler:

 • SRG (Spectr-Roentegn-Gamma) - TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU (Rusya-Almanya ortaklığı)
 • Dr. Francois Mernier (NASA/GSFC)
 • Dr. Man Ho Chan (Hong-Kong)

İletişim Bilgileri:

Email:
    murat.hudaverdi@gmail.com
    mkiyami@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Fizik Bölümü ve Kimya Bölümü ortak işbirliği ile sıvı kristallerin fiziksel, elekro-optik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi ve bu malzemelerin uygulamaya yönelik araştırmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Tüm sıvı kristalik sistemlerinde faz geçiş özelliklerinin Polarizasyon Mikroskobu (PM), Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi (DSC) ve Dielektrik Spektroskopi (DS) yöntemleriyle incelenmesi
 • Sıvı kristallerin ve sıvı kristal kompozitlerin dielektrik özelliklerinin incelenmesi
 • Termotropik sıvı kristallerin mezomorfik, morfolojik ve  elektro-optik özelliklerinin incelenmesi
 • Sıvı kristal esaslı organik güneş pilleri
 • Sıvı kristal esaslı boya duyarlı güneş pilleri

    Anahtar kelimeler: Sıvı kristaller, Dielektrik Spektroskopi (DS), DSSCs.


Araştırma Laboratuvarı: A10


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • Bursa Teknik Üniversitesi

Uluslararası İşbirlikler:

 • Almanya (Otto- Von Guericke Universitat)
 • Fransa (Institut des Sciences Chimiques de Rennes)
 • Belçika (Catholic University of Leuven, Department of Chemistry, Molecular Imaging and Photonics)

İletişim Bilgileri:

Email:

niyilmaz@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

Laboratuarımızda Ferrit nanoparçacıkların, Polimer tabanlı nanokompozitlerin, İnce filmlerin, Metal/Yarıiletken Eklemlerin Yapısal, Elektrik -Manyetik -Mekanik Özellikleri; Biyomedikal ve Elektronik Devre uygulamalarının geliştirilmesi konularında çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Nanoparçacık, ferrit, polimer nanokompozit, dielektrik spektroskopi


Araştırma Laboratuvarı:

Malzeme Analiz ve Karakterizasyon Laboratuvarı (A10)


Ulusal İşbirlikler:

Çalışmalarımız YTÜ Fizik Bölümünde

 • YTÜ Kimya Bölümü,
 • Ankara Üniv. Kimya Bölümü,
 • YTÜ Biyomühendislik Bölümü,
 • YTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

araştırma grupları ile disiplinler arası ortak projeler çerçevesinde yürütülmektedir.


İletişim Bilgileri:

Email:
    banu@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Uzay Fiziği Araştırma Grubu, Doç. Dr. Zehra CAN’ın koordinatörlüğünde uzay havası ve astrofizik plazmaları alanlarındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle iyonosfer fiziği, manyetosfer – iyonosfer kuplajı, litosfer- atmosfer – iyonosfer – kuplajı, radyo bilimi, auroral dinamikler ve güneş rüzgârı dinamikleri konularında hem kuramsal hem de veriye dayalı çalışmalar yapılmaktadır.

    Anahtar kelimeler: Uzay havası, plazma fiziği, iyonosfer fiziği, radyo bilimi, güneş rüzgârı.


Araştırma Laboratuvarı: E1044


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü

Uluslararası İşbirlikler:

 • İTALYA, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV,
 • BELÇİKA, Union Radio-Scientifique Internationale, URSI
 • FRANSA, Committee on Space Research, COSPAR,
 • BELGIUM, The European Space Weather and Space Climate Association, E-SWAN
 • A.B.D., Arecibo Gözlemevi.

İletişim Bilgileri:

Email:

zehcan@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Üyeleri:


Araştırma Alanları:

    Yarıiletken Karakterizasyonu laboratuvarında, Prof. Dr. Orhan Özdemir’in koordinatörlüğünde farklı element ve bileşiklerden oluşan ince film malzemelerin ve aygıtların karakteristikleri sıcaklığa bağlı akım-gerilim ve admittans spektroskopi yardımıyla elektriksel olarak ve foto/elektro lüminesans (PL/EL) olarak optik spektroskopi yöntemleriyle incelenmektedir. Sahip olunan laboratuvar altyapısı; ac analizlerde 5Hz-13 MHz frekans aralığı taranırken, sıvı azot soğutmalı kreostat yardımıyla numune sıcaklığı 77-450 K’e kadar değiştirilebilmektedir. Dc analizlerde numuneden geçen akım değerleri 10-15-3 Amper (A) aralığında ve taranabilen tüm sıcaklıklarda (77-450K) ölçülebilmektedir. Kuvantum çukurlu kızılötesi foto iletkenler aygıtlardan (QWIP) ve kuvantum çukur içeren ve içermeyen p-i-n yapılarındaki ışık yayan dizelerden çıkan ışık, mor ötesi, UV (200 nanometre) ve uzak kızılötesi (3 mikrometre) bölgeye kadar tespit edilebilmektedir. Dahası, p-i-n yapısında mevcut olan heterojunction with thin intrinsic layer (HIT) adlı silisyum hetero-eklem tabanlı güneş pillleri, hem laboratuvar ve hemde endüstriyel ölçeklerde çalışabilinirlen, GaAs esaslı p-i-n yapısındaki güneş pilleri laboratuvar ölçeğinde atmosfer dışı uygulamalar için incelenebilmektedir. Son olarak, ince film transistör (TFT) ve ışık yayan dizelerin (LED) tümleşmesiyle oluşan piksel (pixel) grubun çalışma konularından biri olmuştur. Böylece malzeme ve aygıt incelenmesinde geniş bir spektrum taranabilmektedir.

    Anahtar kelimeler: LED, LAZER, sıcaklığa bağlı akım-gerilim, admittans spektroskopi, fotolüminesans /elektrolüminesans.


Araştırma Laboratuvarı: AFL03


Ulusal İşbirlikler:

 • TÜBİTAK
 • İstanbul Üniversitesi
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi

Uluslararası İşbirlikler:

 • FRANSA, Centre de Nanosciences et Nanotechnologies,
 • FRANSA, Polytechnic University Hauts de France, IEMN CNRS
 • FRANSA, Centre de Nanosciences and Nanotechnologies C2N-
 • CEZAYİR, Bechar Üniversitesi- Belghachi A., Moughli H., Amiri B., Talhi A.
 • ISVİÇRE, Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

İletişim Bilgileri:

Email:
ozdemir@yildiz.edu.tr

kutsalb@yildiz.edu.tr

nayarci@yildiz.edu.tr

oavci@yildiz.edu.tr


Araştırma Grubu Fotoğrafı

Grup Yöneticisi:

 • Prof. Dr. Orhan İçelli

Nükleer Fizikte Simülasyon ve Yapay Zeka Araştırma Grubu, Prof. Dr. Orhan İÇELLİ’nin önderliğinde, onkolojji, medikal fizik, radyasyon güvenliği, kompozit malzemeler, polimer malzemeler vb. alanlarda olmak üzere simülasyon ve yapay zeka algoritmalarından faydalanarak hem hesaplamalı hem deneysel çalışmalar yapmaktadır.

Araştırma grubu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Nükleer Fizikte Simülasyon ve Yapay Zeka Araştırma Grubu

Araştırma Laboratuvarı: EZ-08