Ana içeriğe atla

FIZ1001 kodlu Fizik 1 Dersinin Sınavları Hk.

2023-2024 Güz Dönemi FIZ1001 Fizik 1 Dersi

 

 1. Ara Sınavı (%30 ağırlıklı)

20.11.2023 16.30-18.30

2 sorusu laboratuvardan olmak üzere 20 soru

 1. Fizik ve Ölçme, Vektörler
 2. Hareket ve Kinematik Denklemler (1 boyutlu hareket, 2 boyutlu hareket)
 3. Newton Hareket Yasaları
 4. Dairesel Hareket
 5. İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu  

 

 1. Ara Sınavı (%30 ağırlıklı)

21.12.2023 18.00-20.00

1 sorusu laboratuvardan olmak üzere 10 soru

      6)  Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

      7) Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

      8) Yuvarlanma Hareketi (Açısal Momentum hariç)

 

Dönem Sonu (FİNAL) Sınavı (%40 ağırlıklı)

10.01.2024 09.00-11.00

        20 soru

 1. Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum
 2. Statik Denge
 3. Titreşim Hareketi

9-11 ağırlıklı olmak üzere tüm konular.

 

**Tüm sınavlar çoktan seçmeli olarak yapılacaktır.

**Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.

 

 

2023-2024 Fall Semester PHY1001 Physics 1 Course

 

1st Midterm Exam (30% Weight)

20.11.2023 16.30-18.30

A total of 20 questions, two of which will be from the laboratory.

 1. Physics and Measurement, Vectors
 2. Motion and Kinematic Equations (1-dimensional motion, 2-dimensional motion)
 3. Newton's Laws of Motion
 4. Circular Motion
 5. Work and Kinetic Energy, Potential Energy, and the Conservation of Energy

 

2nd Midterm Exam (30% Weight)

21.12.2023 18.00-20.00

 A total of 10 questions, one of which will be from the laboratory.

 1. Linear Momentum and Collisions
 2. Rotation of a Rigid Body About a Fixed Axis
 3. Rolling Motion (excluding Angular Momentum)

 

Final Exam (40% Weight)

10.01.2024 09.00-11.00

A total of 20 questions.

 1. Rolling Motion and Angular Momentum
 2. Static Equilibrium
 3. Vibrational Motion

Primarily 9-11 and all other topics will also be included in the final exam.

 

**All exams will be multiple-choice.

**Incorrect answers will not affect the correct ones.