Ana içeriğe atla

2023-2024 YAZ Okulu FEFxxxx Kodlu Ders Programı (Güncel 20.06.24)

2023-24 YAZ döneminde FEF1002 Temel Bilgisayar Teknolojilerine Giriş ve FEF3001 Yapay Zekaya Giriş dersleri online, sınavları ise yüz yüze olarak yapılacaktır.
 

Aşağıdaki maddeye göre oluşturduğunuz belgeleri ve banka dekontunu formu doldurarak bölüme iletiniz.
Ders alma formuna OBS sisteminden seçilen dersler de dahil edilecektir.
Son telim tarihi 25.06.2024 17:00'dır

 

YTÜ Öğrencilerinin Bölüm Dışı Ders Alması (Servis Dersleri Hariç-Öğretim Planında Olmayan Dersler) 
MADDE 10- 

(1) YTÜ öğrencisi, öğretim planında bulunan ve yaz okulunda açılmayan bir ders yerine YTÜ’de diğer bölümlerde açılan bir dersi alma isteğini online ders kayıtlarından önce kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına dilekçe ile yapmalıdır. Öğrencilerin farklı bölümden ders alma isteği, Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Fakülte Dekanlık Öğrenci İşleri tarafından sisteme eklenir. Bu dersler fakülte dekanlık öğrenci işlerince sisteme eklendikten sonra UZEM tarafından online sisteme aktarılır. 

(2) YTÜ Öğrencisi öğretim planında bulunan ve yaz okulunda açılmayan bir ders yerine YTÜ’de diğer bölümlerde açılan bir dersi almak için hangi ders yerine almak istediğini de belirterek ilgili dersin ders saati ücretini yatırdığına dair dekont ile birlikte kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvuruda bulunmalıdır.  

(3) Öğretim planında bulunmayan dersi almak üzere Bölüm Başkanlığı’na başvuruda bulunmayan ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile alınma isteği kabul edilmeyen derslere OBS üzerinden ders kaydı yapılmaz.  

(4) Öğretim planı dışında diğer Fakültelerden/Bölümlerden alınan dersler fakülte öğrenci işlerince toplu ders saydır alanından öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim planındaki derse saydırılır ve öğrenci ders listesine eklenir. Ders listesinde bulunan öğrencinin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ders notları ilgili ders öğretim elemanı tarafından sisteme işlendiğinde öğrencinin eğitim planında bulunan ders notu olarak transkriptine eklenir.  ÜÇÜNCÜ

 

2023-2024 YAZ DÖNEMİ FEF KODLU DERSLER HAFTALIK DERS PROGRAMI

 

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

08:00-08:50

 

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

09:00-09:50

 

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

10:00-10:50

 

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

11:00-11:50

 

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

12:00-12:50

 

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (İng)

 

13:00-13:50

 

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

 

14:00-14:50

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

 

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

15:00-15:50

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

16:00-16:50

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

17:00-17:50

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF1002 Tem. Bilg. Tek. G.

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

18:00-18:50

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

19:00-19:50

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

 

20:00-20:50

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)

 

21:00-21:50

 

FEF3001 Yapay Zekaya Giriş (Tr)