Ana içeriğe atla

2023-2024 YAZ Okulu FIZ Kodlu Bölüm Dersleri Hk. (Güncel:21.06.2024)

2023-24 YAZ döneminde Fizik Bölümü Eğitim Planında yer alan dersler açılmayacaktır. Yaz okulunda başka üniversitelerin fizik bölümlerinden ders almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

1) Yaz okulundan ders alınabilecek üniversiteler (belirtilen üniversitelerde Yaz Okulu açılması durumunda) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

     1) Boğaziçi Üniversitesi
     2) İstanbul Teknik Üniversitesi
     3) ODTÜ
     4) Marmara Üniversitesi
     5) Hacettepe Üniversitesi
     6) Dokuz Eylül Üniversitesi
     7) Uludağ Üniversitesi
     8) Kocaeli Üniversitesi
     9) Gebze Teknik Üniversitesi
   10) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
   11) Atatürk Üniversitesi
   12) Ege Üniversitesi

2) Yaz okulunda alınacak dersin kredisinin, ders saatine bakılmaksızın, eşdeğer sayılacak dersin kredisinin en az %65’ine eşit olması gereklidir.

3) Yaz okulunda alınacak dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’inin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.

4) Yukarıdaki şartlara uyan dersler için bütün öğrencilerimizin Fizik Bölüm Başkanlığı'ndan ders eşdeğerlik onayı almaları gerekmektedir.

5) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından ders almak isteyen Fizik Bölümü öğrencilerin;
    i) YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sitesinde yayınlanan FR-0375-YTÜ Öğrencilerinin Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Ders Alabilmesine İlişkin Form doldurmaları (ımzalı olarak) ve 

   ii) Bu formu ve taleplerini Fizik Bölümü web sitesinde -FORMLAR- altında yayınlanan Diğer Ünv. Ders Alma Formunu online olarak doldurup, (i) şıkkındaki imzalanmış formuda yükleyerek 

bölüme iletmeleri gerekmektedir.