Ana içeriğe atla

Hakkında

 

 

Fizik Bölümü günümüzdeki durumuna gelinceye kadar Üniversitemizin gelişimine paralel olarak çeşitli aşamalardan geçmiştir. 


İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969)

Bu dönemde Mühendislik bölümleri bünyesinde oluşan Fizik Kürsüsü ,kendi dalında Türkiyede ilk defa öğretime başlayan (1949) Harita ve Kadastro Mühendisliğine bağlanmıştır. Fizik Kürsüsünde Prof. Dr. A. Bedi ILGIM önderliğinde Temel Fizik derslerinin yanında ihtisas programında Modern Fizik dersi açılmıştır.

İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Dönemi (1969-1982)

Bu dönemde Fizik Kürsüsü Temel Bilimler Bölümüne bağlı olarak, Mühendislik Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine ve Akademiye bağlı okulların öğrencilerine Temel Fizik, Modern Fizik, Ölçme Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği gibi dersler verilmiştir.

Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992)

Fen-Edebiyat Fakültesinin kurulmasıyla bu Fakülte’nin yapısı içinde 1982 yılında Fizik Bölümü Yıldız-Beşiktaş’da kurulmuş ve 1983 yılından itibaren Fizik lisans eğitimine başlanmıştır. Lisans programının yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmeyede başlanmıştır. 1985 yılında Fizik Bölümü Beşiktaş’tan Şişli Yerleşim Birimi’ne taşınmıştır.


Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- )

Fizik Bölümü 2000 yılında Şişli Yerleşim Birimi’nden Davutpaşa Yerleşim Birimi’ne taşınmıştır. O tarihten itibaren, Fizik Bölümü Davutpaşa Yerleşim Birimi’nde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Fizik bölümünde; temel ve uygulamalı fizik dallarında öğrenim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Araştırmada, geliştirmede ve teknoloji üretiminde katkısı olacak düzeyde, laboratuar deneyimi ve bilgi donanımı olan fizikçiler yetiştirmek amaçlanmıştır. Üniversitemizde uygulanan öğretim modelinde Fizik Bölümü öğrencilerinin çift anadal öğrenimi yapma olanağı vardır. Bölümün Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.